Uenige økonomer

Spørgsmålet rejses ind imellem fra politikernes side. Kan man overhovedet regne med de økonomer, de kan jo ikke blive enige om noget som helst? Spørgsmålet kan virke relevant nok, men bygger det ikke på en misforståelse af, hvad samfundsvidenskab er for en størrelse? Findes der overhovedet et begreb man kunne kalde objektivitet I samfundsvidenskaberne.

Værdifri videnskab?

For det første tror man ofte, at samfundsøkonomi er en eksakt videnskab, altså fremstilling af viden befriet for værdier og personlige holdninger. Og for det andet mener man, at en økonom skal holde sig til at offentliggøre sine resultater til fagfæller i komplicerede tidsskrifter og bøger frem for at engagere sig i den offentlige debat. M.h.t. det sidste kunne man som professor Jørn Henrik Petersen i dagbladet Information fristes til at sige, at forskning på den måde degenererer til ’akademisk flueknepperi’.

Økonomer påvirkes af egne holdninger, læs mere om emnet. Alene valget af hvad man finder vigtigt at beskæftige sig med i sin forskning siger noget om ens holdning. Når nogle økonomer finder det vigtigt at beskæftige sig med indkomst- og formuefordeling, kan det meget vel bunde i en socialists ønske om en mere retfærdig fordeling af goderne.

Når andre har travlt med at diskutere en effektiv måde at bruge ressourcerne på, kan det meget vel skyldes at man går rundt med en lille liberalist i maven. Man vil gerne fortælle, at fri markedsøkonomi er den bedste af alle verdner.

De forskellige ’skoler’

Økonomer tilhører forskellige teoretiske ’skoler’, ja i nogle tilfælde endda flere ’skoler’ på en gang. En af ’skolerne’ hviler på den forudsætning, at enhver er sin egen lykkes smed, og at enhver vil søge at opnå så meget som muligt med et minimum af anstrengelse.

Når alle mennesker mødes på markedspladsen med denne adfærd sikrer markedets usynlige hånd resten. Modsat dette synspunkt, står økonomer, der inspireret af englænderen John Maynard Keynes argumenterer for, at markedsøkonomien skal reguleres, f.eks. ved at øge det offentliges indkøb af varer og tjenester.

Gør man ikke det, opstår der arbejdsløshed. Økonomi er i virkeligheden ofte en avanceret politisk diskussion understøttet af brug af tal og avancerede beregningsmodeller! Det er vigtigt, at gøre sig dette klart, frem for at tro, at der findes objektive sandheder i den offentlige debat om økonomisk politik.

Lige så vigtigt er det, at økonomer selv lader være med at forsøge at fremstå som objektive i den offentlige debat. Dette er ikke ’ærlig snak’. Man skal vedkende sig, hvor man står, når man lægger sin videnskabelige autoritet på hylden og går ud i samfundet med sin forskning som almindelig debattør.

Kilde: Smart-lån.dk – finans og økonomi

Disclaimer

Skriv et svar